Elräkningen står för många hushåll i Sverige för en stor del av de samlade utgifterna. Därför kan det vara bra att se över vilka alternativ...